Contact

Vragen? Dan kunt u contact opnemen met het CBS Contact Center:
via info@budgetonderzoek.nl
of telefonisch (tijdens kantooruren):
(045) 570 64 00.

Achtergrond

Met het budgetonderzoek verzamelt het CBS om de vijf jaar gegevens over de bestedingen van huishoudens. Bestedingen vormen een belangrijk onderdeel van onze economie. Dankzij de huishoudens die deelnemen aan het Budgetonderzoek kunnen bijvoorbeeld de kosten van het levensonderhoud berekend worden en kunnen de welvaartsontwikkelingen voor verschillende groepen zoals alleenstaanden en gezinnen met kinderen in kaart worden gebracht. Informatie uit het Budgetonderzoek gebruikt het CBS ook bij het berekenen van de inflatie. Het Nibud gebruikt de uitkomsten voor het geven van voorlichting over geldzaken.

Hoeveel tijd kost het u?

De tijd die het u kost, hangt van een aantal zaken af, bijvoorbeeld van het aantal leden van uw huishouden. Uit ervaringen van eerdere deelnemers blijkt dat het onderzoek minder tijd in beslag neemt dan men aanvankelijk had gedacht.
Als geheugensteun ontvangt u een papieren hulpboekje waarin uw huishouden uitgaven kan opschrijven en kassabonnen kan bewaren.

Wat krijgt u van ons?

Aan het eind van het onderzoek ontvangt u automatisch een handig overzicht van de door u genoteerde uitgaven en maandelijkse vaste lasten. Deze kunt u vergelijken met de gemiddelde uitgaven in Nederland.

Hoe komt het CBS aan uw adres?

Voor dit onderzoek zijn willekeurig adressen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw deelname is belangrijk

Hoewel we statistieken maken over de hele Nederlandse bevolking kan niet elk huishouden in Nederland voor dit onderzoek worden uitgenodigd. Uw huishouden vertegenwoordigt een groot aantal andere vergelijkbare huishoudens. Uw deelname is daarom extra belangrijk.

Resultaten

De huishoudens in Nederland besteedden in 2015 gemiddeld 33 800 euro. Vaste lasten vormen een groot deel van de uitgaven. Huishoudens met een (langdurig) laag inkomen waren in 2015 gemiddeld 700 tot 750 euro per maand kwijt aan vaste lasten. Voor hen betekende dit bijna de helft van de totale maandelijkse uitgaven. Huishoudens met hogere inkomens betaalden meer voor hun vaste lasten (ruim 1000 euro per maand), in hun geval ging het om een derde van de totale uitgaven. Het aandeel van voeding in de totale bestedingen verschilt niet veel tussen de diverse groepen huishoudens en varieerde van 11 tot 13 procent.

Bestedingspatroon van huishoudens, 2015 Bestedingen van huishoudens in 2015

Deze en andere informatie die het budgetonderzoek oplevert, publiceert het CBS in tijdschriften, boeken en op de website www.cbs.nl. Ook verschijnen er berichten over bestedingen in de media. Meer publicaties van het Budgetonderzoek vindt u via onderstaande links.

Nieuwsberichten

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

65-plusser besteedt naar verhouding groot deel inkomen

Vooral hogere inkomens geven weer meer uit

Boeken:

Welvaart in Nederland 2019

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Statline:

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerkenVoor meer informatie over het Centraal Bureau voor de Statistiek, zie www.cbs.nl